Leverans Tridemkärra

Nu levererar vi en Tridemkärra till Värmlands Motor. Denna är utrustad med skjutbar dragstång.

Stor_ord_1994