Kranbyggnationer

Tipp & Kran

Vi bygger tipp- och kranbyggnationer i olika utföranden, både som bakåttipp eller 3-vägstipp.

Kranmodell väljer vi efter vad kunden vill ha.

Tippen är framtagen på liknande sätt som vår dumper och vi använder oss bara av det bästa materialvalet som kan fås.

Botten är en självbärande konstruktion och bottenplåt i Hardox 450 stål.