Wagnfabriken i ny regi

Den 1 juli kommer Etebra Maskin & Vagn AB att utöka sin verksamhet genom förvärvet
av Wagnfabriken Motala AB som arbetar med påbyggnationer av lastbilar. Magnus
Källman som arbetat i Wagnfabriken under lång tid, sammanfattar överlåtningen av
företaget:

”Vi förvärvade Tranås Wagnfabrik AB 2011, flyttade verksamheten till Motala 2015 och bytte då
företagsnamn till Wagnfabriken Motala AB.
Det har varit 11 år av mycket arbete, men med hjälp av goda medarbetare, nöjda kunder, driftiga
återförsäljare, pålitliga leverantörer och samarbetspartners ändå förnöjsamt och trevligt!
Efter att jag nu fyllt jämnt för sjätte gången och varit aktiv i industrins tjänst i 40år säljer vi nu
Wagnfabriken för att den ska rulla vidare i goda händer!
Den 1 Juli 2022 överlåtes Wagnfabriken AB till Etebra Holding AB, Annie och jag arbetar kvar på
halvtid under Juli och efter 1 Augusti på konsultbasis.
Vi önskar Etebra all lycka och välgång, stort tack till alla goda vänner i branschen, kunder,
återförsäljare, samarbetspartners och leverantörer.”

Wagnfabriken kommer fortsätta arbetet med påbyggnationer av lastbilar med
oförminskad styrka, och servicen och kontakten med kunderna kommer att hålla samma
höga kvalitet som innan.
Etebra ser möjligheterna med att utöka verksamheten i denna riktning, då vi siktar mot
att ha ett brett sortiment, både produktmässigt och servicemässigt. Magnus Mörtsell på
Etebra kommer att arbeta nära John och de övriga kollegorna på Wagnfabriken, då han
kommer att sitta på deltid på kontoret i Motala. Detta för att få en samhörighet mellan
kontoren i Skärstad och Motala.

”Vi ser fram emot att arbeta med Wagnfabriken och gemensamt forsätta framåt, både
tillsammans under enat ledarskap, men även individuellt med våra respektive kunder och
återförsäljare”, säger Ulf Persson, VD på Etebra.